Meny
Meny

Lärare åk 4-6 till Kyrkskolan

Trosa Kyrkskolan Sista ansökningsdag: 2021-02-28

I Trosa kommun satsar vi på att våra barn och elever ska få en så bra start i livet som möjligt. Från det första mötet med förskolans värld, hela vägen genom grundskolan och fritidshem gör våra medarbetare sitt yttersta för att varje barn och elev ska få den stöttning som krävs för att nå sina drömmar och mål.

Vill du arbeta i en kommun med elevfokus där du ges möjlighet att påverka? Att arbeta i den lilla kommunen ger dig bra överblick och goda samarbeten. Vi har kommungemensamma ämnesgrupper där du tillsammans med lärarkollegor från övriga skolor i kommunen diskuterar innehåll i undervisning, bedömning och kursplan. Här kan du lyfta frågor samt att få stöd och hjälp av andra ämneslärare.

UPPDRAG

Som lärare bidrar du till elevernas utveckling mot kunskapsmålen utifrån varje elevs förutsättningar. Du ska även bidra till elevens personliga utveckling. Tjänsten innebär undervisning på mellanstadiet. I arbetet ingår det att dokumentera, följa upp och utvärdera elevens utveckling, vilket också kommuniceras med eleven och dennes vårdnadshavare via bland annat utvecklingssamtal. 

Vi lägger stor vikt vid din förmåga att samarbeta med alla kollegor på skolan. Lärare och klassassistenter arbetar nära varandra i det dagliga skolarbetet. Det är viktigt att du bidrar med din erfarenhet, kunskaper och kreativa förmåga på olika sätt för elevernas och verksamhetens utveckling. 

Vi har kunskap i fokus - alla elever ska nå sina mål!

Kyrkskolan är en av Sveriges skolor som är med i projektet att digitalisera de nationella proven. Projektet pågår under 2018-2023. 


KOMPETENS

Du är/har:

  • legitimerad lärare med behörighet att undervisa åk 4-6 gärna med matte/no profil
  • god kunskap om grundskolans läro- och kursplan
  • goda kunskaper samt erfarenhet av formativ bedömning för att följa upp och utvärdera verksamheten
  • pedagogisk medvetenhet och kunskap att kunna tolka och konkretisera läroplanens alla mål

Du är närvarande, tydlig och utövar ett gott pedagogiskt ledarskap tillsammans med dina elever i klassrummet. Du är en utpräglad lagspelare och lyhörd för dynamiken i elev- och personalgruppen. Du tror på alla människors förmåga att lyckas, att olikhet är en tillgång, att alla elever har rätt att utvecklas i sitt lärande, och att lärande och social förmåga utvecklas i samspel med andra.

Du ska känna dig trygg i att använda dig av digitala verktyg både i din undervisning och i ditt administrativa arbete. 
Ditt engagemang och din genuina nyfikenhet i de ämnen du undervisar i smittar av sig både på dina elever och kollegor. Som person är du prestigelös, bidrar gärna med dina kunskaper och är öppen för att lära dig mer av andra. Vi ser det som självklart att du bidrar till och är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.

 

INFORMATION OM ANSTÄLLNINGEN

Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: Augusti 2021

 

OM SKOLAN

På Kyrkskolan är alla barn allas barn och "Handen" är vår symbol för gemenskap mellan liten och stor. Vi tycker att våra barn och elever ska uppnå sina mål efter sina egna förutsättningar och vi ger möjligheter så att alla kan utvecklas så långt som möjligt. Kyrkskolan ligger i Västerljung som är den dynamiska idyllen i Trosa kommun. Vi vill jobba tillsammans med just dig som vill utveckla skolan ytterligare tillsammans med andra lärare och som har ett stort hjärta för skolan och bygden. 

Du kommer att få möjlighet att arbeta på en skola nära skog och ängsmark. Värme och omtanke fyller lokalerna. Skolan, som är en F-6 skola med ca 160 fantastiska elever. Skolan präglas av en unik atmosfär som innebär stor ömsesidig respekt och goda relationer mellan alla vuxna och barn. Arbetet med elever i behov av särskilt stöd är centralt för oss och det pågår sedan länge ett väl utvecklat samarbete mellan elevhälsogruppen och övrig personal kring de elever som behöver extra omsorg. 

Vill du vara en del av detta? Vi ser fram emot just din ansökan och att få träffa just dig så att vi får berätta mer om vad vi vill erbjuda dig och vi är nyfikna på vad du vill bidra med.

 

ÖVRIGT

Den som erbjuds tjänst inom förskola och skola måste uppvisa utdrag ur belastningsregister enligt gällande lagstiftning (Lag [2000:873] om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg). 

Vi arbetar med löpande urval och kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Kontakt:
Taina de Mander, Rektor Kyrkskolan
0156-523 80
taina.demander@trosa.se