Meny
Meny

Enhetschef till vår nya arbetsmarknads- och integrationsenhet

Trosa Socialkontor/Individ- och familjeomsorg Sista ansökningsdag: 2021-03-08

BAKGRUND

Idag finns en enhet för arbetsmarknad och en enhet för integration som är organiserad under två nämnder. Från den 1 maj 2021 kommer de två enheterna att bilda en gemensam enhet, arbetsmarknads- och integrationsenheten och tillhöra en nämnd, Humanistiska nämnden. Enheten kommer att bestå av ca 6 medarbetare.

Den nya enheten ska arbeta för att:

  • Stödja individer och ge förutsättningar för att kunna ta ansvar för sin egen försörjning och genom det se sig som inkluderad i samhället.
  • Öka kunskapen om arbetslivet och dess förutsättningar både för unga och vuxna.
  • Ge unga och vuxna vägledning till arbetslivet - utifrån sina egna kompetenser, önskemål och arbetsmarknadens behov.

För de medborgare som kommer till enheten är målet en egen försörjning. Enhetens uppdrag är att skapa motivation och förutsättningar för att bli självförsörjande hos de medborgare som kommer till oss.

Enhetens uppdrag är att driva och samordna arbetsmarknadsåtgärder för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. I enhetens uppdrag ingår feriejobb för ungdomar, praktikplaceringar i kommunens verksamheter och olika arbetsmarknadsanställningar. Enheten ansvarar även för mottagande av anvisade flyktingar, koordinering av genomgångsbostäder, samhällsorientering och vägledning.

Trosa kommuns verksamhet skall präglas av ett helhetsperspektiv och bygga på samordning / samverkan mellan resurser inom och utom kommunen. Kommunen ska uppmuntra samarbete, okonventionella och alternativa lösningar. Detta blir särskilt viktigt för denna nya enhet som har ett mångfacetterat uppdrag.

De olika verksamheterna styrs och påverkas bland annat av: migrationsverkets beslut, arbetsförmedlingens nuvarande och kommande utformning, andra förvaltningars beslut samt beslut om statsbidrag. Det är en ny organisation som vi skapar för att möta framtidens utmaningar och som behöver utvecklas utifrån ständigt ändrade förutsättningar.

 

UPPDRAG

Som enhetschef för arbetsmarknads- och integrationsenheten kommer du att arbeta med den strategiska och operativa planeringen och utvecklingen av arbetsmarknadsåtgärderna på individnivå i kommunen i samverkan med arbetsförmedlingen, SFI och socialkontorets  vuxen- och ekonomienheten.

I ditt uppdrag kommer du samarbeta och samverka med olika aktörer, allt från myndigheter och organisationer till näringsliv och företag. Du kommer att leda utvecklingen tillsammans med interna och externa intressenter samt hitta arbetssätt och modeller för att möjliggöra etablering av individer på arbetsmarknaden.

Du kommer få stora möjligheter att utforma interna rutiner och processer för den nya enheten och för uppdraget. I rollen har du fullt ekonomi- och personalansvar. Du blir en del av ledningsgruppen för individ- och familjeomsorg. Ditt team består av ca 5-6 medarbetare med olika professioner.

 

KOMPETENSER

Du som söker har/är:

  • högskoleutbildning (ex socionom, samhällsvetenskap eller annat arbetsgivaren bedömer som likvärdigt)
  • tidigare erfarenhet som chef, meriterande om du har arbetat som chef i politiskt styrd organisation
  • goda ekonomiska kunskaper
  • erfarenhet från att bedriva verksamhet med rörliga medel
  • kunskap om Förvaltningslagen och Socialtjänstlagen
  • erfarenhet inom ett eller flera av områdena; Arbetsmarknad, Vägledning, Socialtjänsten, Integrationsarbete

Meriterande erfarenheter är kontakt med arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller att på annat sätt arbetat med personer långt ifrån arbetsmarknaden samt erfarenhet från att söka projektmedel och att driva projekt.

Du är en god kommunikatör som har lätt för att samverka och skapa dialog. Genom ditt ledarskap får du andra att växa med ditt engagemang och din drivkraft. Du har integritet, du står för de beslut du tagit och är en call to action-person. Du har en mycket god samarbetsförmåga, och har ett genuint intresse av att arbeta med människor med olika bakgrund.

Enhetens komplexitet förutsätter att du är en flexibel person med förmåga att kunna se och agera utifrån olika perspektiv. Du kan röra dig mellan helhet och detaljer, och har en förståelse för hur olika lagrum påverkar varandra samt vad det får för konsekvenser för såväl individ som verksamhet. Du är aktiv i omvärldsbevakning, och ligger i framkant.

 

OM ANSTÄLLNINGEN

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: 1 maj 2021 eller enligt överenskommelse

 

ÖVRIGT

Den som erbjuds tjänst inom förskola och skola måste uppvisa utdrag ur belastningsregister enligt gällande lagstiftning (Lag [2000:873] om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg). 

Vi arbetar med löpande urval och kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontakt:
Lisbeth Lampinen, Enhetschef Barn och familjeenheten
0156-523 49
lisbeth.lampinen@trosa.se

Graham Owen, Socialchef
0156-52000 (vxl)