Meny
Meny

Ma/NO lärare åk 7-9 till Tomtaklintskolan

Trosa Tomtaklintskolan Sista ansökningsdag: 2021-12-07

Vill du arbeta i en kommun med elevfokus där du ges möjlighet att påverka? Nu söker vi lärare inom Ma/NO till Tomtaklintskolan. Hos oss blir du en del i en personalgrupp med ett positivt utvecklingsklimat. Du ges möjlighet att tillsammans med oss skapa en skola där levande strukturer och tydliga ramar gör att vi kan anpassa vår verksamhet efter våra elevers och klassers unika förutsättningar. Här ges du goda möjligheter att fokusera på ditt kärnuppdrag: att undervisa.

 

VAD INNEBÄR DET ATT JOBBA HOS OSS?

Att arbeta i den lilla kommunen möjliggör goda samarbeten mellan skolor och andra verksamheter i kommunen. Du har en given plats i våra kommungemensamma ämnesgrupper där lärare från åk 1-9 från alla skolor i kommunen träffas en gång i månaden för att prata om innehåll i undervisningen, bedömning och kursplan. På Tomtaklintskolan är du också en naturlig del av samverkan med dina ämneskollegor på skolan. Hos oss blir du en del av ett öppet klimat med snabb kommunikation och en arbetsgrupp med en vilja att hjälpa varandra.

På Tomtaklintskolan arbetar vi med 1 till 1, vi använder chrome books och google classroom. Våra två förstelärare har fokus på matematik och IKT. Vår IKT-lärare är även handledare i IKT och har lett utvecklingen av strukturer för IKT kopplat till formativ bedömning. Tomtaklintskolan har ljusa och väl underhållna lokaler med projektorer i varje klassrum. Skolan har ett elevhälsoteam där, speciallärare, specialpedagog, skolsköterska, kurator, skolpsykolog och rektor ingår.

Du kommer som Ma/NO-lärare ha stor möjlighet att påverka vår prioriterade satsning på att uppdatera laborativt material och läromedel. Du blir mentor för en klass tillsammans med en mentorskollega. Ni delar klassen på ca 26 elever mellan er.

 

VEM SÖKER VI?

Du är/har:

  • legitimerad lärare med behörighet att undervisa i Ma/NO för åk 7-9
  • god kunskap om läro- och kursplanen
  • goda kunskaper samt erfarenhet av formativ bedömning för att följa upp och utvärdera verksamheten
  • pedagogisk medvetenhet och kunskap att kunna tolka och konkretisera läroplanens alla mål

Ditt engagemang och din genuina nyfikenhet för Ma/NO smittar av sig både på dina elever och kollegor. Som person är du prestigelös, bidrar gärna med dina kunskaper och är öppen för att lära dig mer av andra. Vi ser det som självklart att du bidrar till och är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.

Du är en tydlig närvarande ledare, både i och utanför klassrummet. Du har en positiv grundinställning och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Genom att skapa en trygg grund vill du ge eleverna bästa tänkbara förutsättningar för lärande och att nå sina kunskapsmål.

Du månar om att eleverna ska känna sig delaktiga och förstå bakgrunden till de beslut som fattas. Därför involverar du eleverna så att de har inflytande över undervisningen, hela tiden med ditt ledarskap som en trygg punkt.

Du anser att eleverna är dina arbetskollegor och att skolan är er gemensamma arbetsplats. Tillsammans med eleverna arbetar du fram det klimat ni vill ha i klassrummet. Du är lyhörd, inlyssnande och har en positiv människosyn. Du bjuder på dig själv och värnar om att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.

  

VAD ERBJUDER VI?

Relationsskapande och kollegialt lärande är viktigt för oss, både inom skolan och inom hela kommunen, vilket vi tar vara på med bland annat kommungemensamma ämnesgrupper en gång i månaden för alla våra lärare. Hos oss får du som nyanställd lärare, senior såväl som nyexaminerad, en mentor i en lärarkollega som guidar dig igenom skolans rutiner och arbetssätt. Du blir inbjuden till en introduktionsdag för alla nyanställda i Trosa kommun där du får ta del av kommunen på en guidad busstur genom verksamheterna. Under introduktionsdagen får du lära dig mer om hur kommunen arbetar samt träffa de olika verksamhetscheferna och andra kollegor inom kommunen.

Hos oss finns:

  • Mentorskap för nyanställda lärare
  • Kommungemensamma ämnesgrupper en gång i månaden
  • Chefsförsörjningsprogram för blivande ledare
  • Introduktionsdag
  • Friskvårdsbidrag
  • Tillgång till ett stort utbud av Sunt Liv aktiviteter med en blandning av fysisk aktivitet och kultur hos aktörer baserade i Trosa kommun

 

OM ANSTÄLLNINGEN

Anställningsform: tillsvidare

Omfattning: 100%

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

 

ÖVRIGT

Den som erbjuds tjänst inom förskola och skola måste uppvisa utdrag ur belastningsregister enligt gällande lagstiftning (Lag [2000:873] om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg). 

Vi arbetar med löpande urval och kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontakt:
Cecilia Engstrand, Rektor Tomtaklintskolan
070 360 51 15
cecilia.engstrand@trosa.se